Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – 145311 udziałów

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – 85471 udziałów

 


RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej powołanej Uchwałą Nr 7/ZZW/17 z dnia 13.06.2017 r. oraz Uchwałą Nr 08/ZZW/18 z 11.05.2018 r.

Artur Dembny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Sławomir Piskorski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Romana Schubert – Sekretarz Rady Nadzorczej

 


ZARZĄD

Wojciech Białas – Prezes Zarządu

Powołany Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/IX/2017 z dnia 13.06.2017 r.